Home

 

In kerk en samenleving geven velen vorm aan wat hen beweegt en voor ogen staat. Vrijwilligers en beroepskrachten zetten zich samen in om hun idealen daadwerkelijk gestalte te geven.  Hier is vaak sprake van veel enthousiasme en bevlogenheid.

Noodzakelijk voor het opbouwen van een succesvolle organisatie is ook juridisch, bestuurlijk en organisatorisch inzicht. Om resultaten te kunnen behalen en verder te komen dan de eerste fase van plannenmakerij, is praktijkgerichte expertise en concrete advisering nodig. Goede ideeën kunnen ten uitvoer worden gebracht op een inspirerende manier en BV de zevende stam kan daarbij van dienst zijn. Wij kunnen uw reorganisatie faciliteren,  vragen rond samenwerking van organisaties operationaliseren en adviseren over bijbehorende bestuurlijke en juridische vormgeving, en waar gewenst deze implementeren.  Indien nodig kunnen ook processen voor de inrichting en implementatie van ondersteunende automatiseringssystemen begeleid worden. Waar organisaties in een tussenfase leidinggevende en/of organisatorische deskundigheid nodig hebben, kan deze door BV de zevende stam geleverd worden.

BV de zevende stam vindt het belangrijk dat doelstellingen van kerkelijke of maatschappelijke organisaties helder worden en vertaald in concrete plannen, te realiseren in de juiste stappen. Vanuit meer dan 25 jaar ervaring kan BV de zevende stam hier een professionele bijdrage aan leveren.

 

 

En .. o, ja, de naam ‘De zevende stam’.

Deze is ontleend aan de stam Dan, de zevende van de twaalf zonen en stammen van Israël. Het is de opgave van deze stam om de (geloofs)gemeenschap van dienst zijn in alle juridische zaken. Een taak, die ons aanspreekt voor onze tijd.

Mr. Petra M.M. Stassen