Curriculum Vitae

Petra M.M. Stassen

Opleiding / werkervaring

 • 1959 - Geboren in Boxtel.
 • 1977 – Eindexamen Atheneum-A, Jacob Roelandslyceum te Boxtel.
 • 1977-1985 – Nederlands recht aan de Universiteit van Tilburg. Hoofdvakken: staatsrecht en privaatrecht. Bijvakken: handelsrecht en huwelijksgoederen- en erfrecht. Keuzevakken: administratief recht, bouwrecht en internationaal mededingingsrecht.
 • 22 februari 1985 – Doctoraal examen Nederlands recht.
 • 1983-1985 – Student-assistent voor de vakgroepen privaatrecht en staatsrecht voor een interdisciplinair afstudeerproject van 13 doctoraal studenten. Onderwerp: privaatrechtelijk optreden van overheden, meer specifiek op het gebied van projectontwikkelingcontracten.
 • 1985-1986 – Juridisch secretaris van het RK Kerkgenootschap te Utrecht.
 • 1986-1990 - Freelance werkzaam als juridisch adviseur bij de bisdommen Groningen, Utrecht en Rotterdam.
 • 1990-1998 – Juridisch adviseur bisdom Groningen, freelance bij bisdom Utrecht.
 • 1998-2007 – Juridisch adviseur bisdommen Rotterdam, Groningen en Utrecht.
 • 2007-2010 – Hoofd juridische zaken Adviesbureau RK Kerk.
 • 2010-2011 – Hoofd a.i. Hulp & Recht.

Nevenactiviteiten

 • 1980/1981 Vice-praeses en abactis van het TSC St. Olof te Tilburg.
 • 1992-1998 Bestuurslid Stichting Verzorgings- en verpleeghuis Maartenshof te Groningen. Vanaf 1 januari 1995 voorzitter.
 • 1997-2002 Bestuurslid Nederlandse Vereniging voor Toezichthouders in de Zorg (NVTZ) te Zoetermeer.
 • 1999-2007 Secretaris Stichting Kerkelijk Kunstbezit in Nederland (SKKN) te Utrecht.
 • 1999-heden Bestuurslid van de RK Begraafplaats St. Barbara te Utrecht, gelegen aan de Prinsesselaan aldaar.

Docentschap

Radbouduniversiteit Nijmegen (1999) en VU Amsterdam (2000 en 2004):  PAO-cursussen met als onderwerpen kerkelijk recht in het algemeen (voor civilisten), het snijvlak tussen kerkelijk en Nederlands recht, samenwerking en samenvoeging van parochies, aansprakelijkheid van bestuurders in de kerk.

Luce / Centrum voor Religieuze Communicatie / onderdeel van de Faculteit Katholieke Theologie van de Universiteit van Tilburg: 2005 – 2010: diverse cursussen voor bestuurders van parochies en caritasinstellingen in de bisdommen Rotterdam en Utrecht.